Τροπικά ψάρια γλυκού και θαλασσινού νερού από όλο τον κόσμο. Εβδομαδιαίες εισαγωγές σε σπάνια είδη τροπικών ψάριών γλυκού και θαλασσινού νερού.