Ψάρια γλυκού νερού για ενυδρεία από όλο τον κόσμο. Τροπικά ψάρια και ασπόνδυλα από Ασία, Αφρική, Λατινική Αμερική.