Υδρόβια φυτά από τους πιο φημισμένους οίκους της Ευρώπης. Tropica, Songrow, Aquaflora, Dennerle.